ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «WATSONS CLUB»

ані Правила визначають умови участі в Програмі лояльності «Watsons Club» («Ватсонс Клуб»), яка проводиться на території України в мережі магазинів (ТОВ«ДЦ УКРАЇНА») та аптечних закладів (ТОВ «БМТС») під знаком для товарів та послуг «Watsons» (далі – «Місце проведення Програми»), у період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року (надалі «Період проведення Програми).

1. Терміни й визначення

«Програма» Програма лояльності «Watsons Club», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учасникові можливість одержувати й використовувати Бали при купівлі Учасником товарів у Місці проведення Програми.

«Правила Програми» – дані Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учасникові шляхом розміщення на сайті Програми, та які визначають обсяг прав і обов'язків Виконавця й Учасника при участі в Програмі.

«Учасник Програми» / «Учасник» – фізична особа, тримач Картки, яка досягла 18-річного віку, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», надала свою згоду на участь у Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети в паперовому вигляді або шляхом заповнення та збереженням реєстраційної форми на Сайті Програми, та немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась до Правил Програми, «Угоди користувача» та «Політики конфіденційності».

«Виконавець Програми» – ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС», що володіють усіма правами на управління й розвиток Програми.

«Анкета» – паперова реєстраційна форма, яка видається Учасникові для заповнення в Місці проведення Програми, або електронна реєстраційна форма, яка розміщена на Сайті Програми, заповнення якої є заявою особи, що підтверджує бажання стати Учасником Програми, її згодою з усіма Правилами Програми й згодою на зберігання, обробку й використання Виконавцем будь-яких даних Учасника (як персональних, так і загальнодоступних), що знаходяться в Анкеті, на умовах даної Програми.

«Картка» – пластикова Картка, яка видається Учасникові на умовах даної Програми після заповнення Анкети та яка має унікальний у рамках Програми номер, необхідний для ідентифікації Учасника.

«Пін-код Картки» – невід’ємний захисний номер, що додається до кожної Картки та видається разом з Карткою Учасника, який він має зберігати під час усього строку дії Програми та повідомляти його тільки Виконавцю Програми за запитом. Учасник не має права розголошувати Пін-код Картки іншим особам. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за використання Пін-коду Учасника іншими особами.

«Бали» – умовні одиниці (економії), що нараховуються на Рахунок Учасника при здійсненні ним купівлі товарів (окрім подарункових сертифікатів), які реалізуються у рамках Програми, а також за виконання певних дій у рамках спеціальних пропозицій і акцій Програми.

«Рахунок у Програмі» («Рахунок Учасника», «Баланс Балів») – сукупність різних даних у базі даних Виконавця, що містять інформацію про Учасника та його поточний баланс Балів.

«Сайт Програми» – Інтернет-сайт, що знаходиться за адресою www.watsons.com.ua/club, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми.

«Інформаційний центр Програми» – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Сайт Програми та телефон «гарячої лінії» 0-800-300-333. Всі дзвінки за вказаним номером зі стаціонарних телефонів у межах України є безкоштовними, дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно з тарифами оператора зв’язку.

«Спеціальна пропозиція» – заохочення, економії, та/або інші рекламні заходи, якими можуть скористатись лише Учасники Програми.

2. Реєстрація Учасника й одержання Картки

2.1. Заповнивши Анкету, Учасник підтверджує, що він ознайомився та погодився з даними Правилами участі в Програмі й зобов'язується їх виконувати.

2.2. Учасник при заповнені Анкети обов’язково має вказати П.І.Б., дату народження, контактний телефон та інші дані, надання яких вимагає Анкета.

2.3 Для реєстрації на Сайті Програми Учасник обов’язково має вказати Пін-код Картки. У разі втрати Пін-коду рекомендовано заблокувати Картку Учасника та отримати нову Картку.

2.4 Паперові Анкети приймаються до реєстрації у Програмі лише у разі, якщо вони повністю та розбірливо заповнені та підписані Учасником.

2.5. Паперова анкета вважається дійсною та може бути зареєстрована в Програмі тільки за наявності підпису Учасника.

2.6. Для Учасників Програми, які зареєструвалися до участі у Програмі через Сайт Програми і здійснили заповнення всіх обов’язкових полів, надаються додаткові Бали у кількості 500 балів на Рахунок Учасника. Зарахування додаткових балів проводиться не пізніше 14 робочих днів з моменту реєстрації на Сайті Програми.

2.7. Учасник може отримати Картку й одержати відповідний Рахунок у Програмі в наступних випадках:

2.7.1. При обміні Картки «ДЦ Клуб», «Бебі Клуб» та/або «Бебі Бонус» на Картку «Watsons Club» (вартість обміну Картки становить 0,01 грн. з ПДВ).

2.7.2. 2.7.2. При купівлі в Місцях проведення Програми й у період проведення Програми товару (крім подарункових сертифікатів) на суму 99 гривень і більше (вартість купівлі Картки у такому випадку становить 0,01 грн. з ПДВ), якщо інше не передбачено діючими Акціями у Місцях проведення Програми.

2.7.3. При купівлі Картки за 10 грн. (у т.ч. ПДВ).

2.8. Кожен Учасник Програми може зареєструвати на своє ім’я лише одну Картку.

2.9. На один номер мобільного телефону може бути зареєстрована лише одна Картка.

2.10. Якщо при реєстрації Картки Учасник програми зазначив недійсний номер телефону, Виконавець Програми має право заблокувати її без повідомлення Учасника.

2.11. На одну електронну адресу може бути зареєстрована лише одна Картка.

2.12. Картка є власністю Виконавця і надається Учасникові на Період проведення Програми.

2.13. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь у Програмі працівники Виконавця. Картка Працівника Виконавця не може бути застосована разом із Карткою Програми.

3. Активація Картки Учасника

3.1 Для набуття Карткою стану, який дає можливість використовувати Бали, що маються на Рахунку Учасника, як економію при купівлі будь-яких товарів (крім подарункових сертифікатів) у Місцях проведення Програми, Учасник зобов'язаний здійснити Процедуру активації Картки.

3.2. Процедура активації – це процедура, що полягає у реєстрації Учасника у Програмі шляхом заповнення Анкети та повідомленні номеру мобільного телефону, яким на момент Реєстрації користується Учасник.

3.3. При реєстрації Учасника через заповнення паперової анкети картка буде активованою не пізніше, ніж через 30 днів з дати надання працівнику магазину Учасником заповненої належним чином паперової Анкети із вказаним номером мобільного телефону, або протягом 3 діб з моменту реєстрації Учасника на Сайті Програми або з моменту зазначення номеру мобільного телефону Учасником через Інформаційний центр Виконавця (у разі не зазначення номеру телефону при заповненні Анкети).

3.4. У разі, якщо Учасник вказав не коректний номер мобільного телефону, Виконавець має право призначити картці Учасника статус «неактивована». Картка буде активованою тільки після указання коректного номеру мобільного телефону у терміни, зазначені у п.3.3 даних Правил.

4. Припинення участі у Програмі та блокування Картки

4.1. Виконавець Програми має право припинити участь у Програмі будь-якого її Учасника без повідомлення, без будь-яких негативних наслідків для себе шляхом вилучення Картки, блокування Картки та Рахунку, анулювання усіх накопичених Балів у випадках, якщо Учасник:

4.1.1. Порушує умови даних Правил й/або інші угоди між Учасником і Виконавцем;

4.1.2. Надає Виконавцю Програми недостовірні відомості або інформацію, що вводить в оману;

4.1.3. Якщо Власник Картки скористався спеціальною пропозицією більше 5 разів під час строку її дії, Виконавець програми має право відключити дану спеціальну пропозицію від картки учасника та/або заблокувати Картку на власний розсуд без попередження Власника Картки;

4.1.4. Бере участь у схемах «шахрайства» в рамках дії будь-яких елементів Програми (факти «шахрайства/недобросовісних дій із Карткою та Балансом Балів» визначаються одноособово Виконавцем та не підлягають оскарженню). Наприклад, накопичує Бали за допомогою чеків інших Покупців, повторно використовує Спеціальні Пропозиції, тощо;

4.1.5. Відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

4.2. У випадку втрати Картки Учаснику необхідно звернутися до Інформаційного центру Програми для блокування Картки, повідомити номер втраченої Картки і/або прізвище, ім’я, по батькові власника втраченої Картки, Пін-код втраченої Картки. Після цього Учасник має звернутися до Місця проведення Програми з номером втраченої та заблокованої Картки для отримання нової Картки. Нова Картка буде дійсна для накопичення та використання балів тільки на наступний день після її отримання Учасником, якщо технічні можливості дозволяють це зробити на момент отримання Картки Учасником.

4.3. Накопичені на попередній Картці Бали будуть зараховані на нову Картку не пізніше 5 робочих днів з дати видачі нової Картки Учаснику Виконавцем Програми.

4.4. Картка, щодо якої надійшло повідомлення про її втрату блокується Виконавцем. Можливість подальшого використання вирішується за погодженням з Виконавцем Програми.

4.5. У випадку, якщо Картка втрачена, та Учасник не має можливості повідомити номер втраченої Картки і/або прізвище, ім’я, по батькові власника втраченої Картки або Пін-код втраченої Картки, картка блокується Виконавцем, накопичені Бали анулюються.

4.6. Якщо Картка не використовується Учасником у Місцях провдення програми 3 роки і більше, Виконавець має право заблокувати її без повідомлення Учасника.

4.7. Учасник має право припинити свою участь у Програмі в будь-який час, надіславши Виконавцю письмове повідомлення у довільній формі на поштову адресу Виконавця щодо припинення участі, указавши у ньому номер Картки. Після отримання Виконавцем такого повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бали анулюються, персональні дані Учасника знищуються.

5. Нарахування Балів

5.1 Для зарахування Балів на Рахунок Учасника при здійсненні ним покупки та для участі у спеціальних пропозиціях, що доступні тільки Учасникам, Учасник зобов’язаний застосувати свою Картку під час здійснення покупки. Будь-які інші носії інформації (крім штрих-коду Картки з екрану мобільного телефону) не можуть бути використані для підтвердження номеру Картки Учасника.

5.2. Бали нараховуються на Рахунок Учасника шляхом перерахунку загальної суми грошових коштів, витрачених на придбання товару (крім придбання подарункових сертифікатів) в Місцях проведення Програми після урахування усіх економій, відповідно до такої пропорції:

5.2.1. 1 гривня, витрачена на придбання товару у рамках Програми, дорівнює 3 балам. Округлення копійок завжди проводиться до цілих чисел до меншого значення.

5.3. Нарахування Балів на Рахунок Учасника відбувається одразу ж при здійсненні ним покупки з використанням Картки.

5.4. Виконавець, у рамках спеціальних пропозицій і акцій, має право нараховувати додаткову кількість Балів наступним чином:

5.4.1. Якщо проводиться накопичування балів на всю суму чека (у випадках проведення акцій із додатковим накопиченням балів на всю суму чека), то нарахування балів проводиться на суму після врахування всіх знижок.

5.4.2. Якщо проводиться накопичування балів на окремі позиції покупки (у випадках проведення акцій із додатковим накопиченням балів на окремі позиції), то нарахування балів проводиться на суму вартості позиції без урахування економій.

5.5. Бали накопичуються впродовж всього Періоду проведення Програми.

5.6. Нарахування балів здійснюється при будь-якому способі оплати (готівкою, кредитною карткою та ін.), доступному в Місці проведення Програми.

5.7. Документом, що підтверджує обов’язок Виконавця зарахувати Бали на Рахунок Учасника, є оригінал касового чеку Учасника з інформацією про нараховані Бали і Картка, яка була використана під час купівлі товару за вказаним касовим чеком.

5.8. Бали зараховуються на Рахунок Учасника в момент купівлі товарів у рамках Програми й/або виконання Учасником певних дій у рамках спеціальних пропозицій і акцій Програми, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси Місця проведення Програми з центральною базою даних Виконавця).

5.9. У випадку відсутності Інтернет-зв’язку під час здійснення покупки із застосуванням Картки, Учасник отримує касовий чек, в якому у розділі «Стан рахунку Балів» буде визначено кількість Балів, що повинна бути нарахована за дану покупку (у разі відсутності Інтернет-зв’язку – не більше 3 балів на кожну гривню кінцевої суми покупки). Якщо в інших розділах «Стану рахунку Балів» буде вказано «0», це означає, що Бали за здійснену покупку ще не зараховано на Рахунок Учасника. За таких умов Учасник має право звернутися до Виконавця з копією касового чеку та Карткою, з якою була здійснена покупка, з метою перевірки «Балансу Балів» та зарахування не зарахованих балів за покупку, здійснену за даним касовим чеком.

5.10. У випадку не звернення Учасника до Виконавця щодо зарахування Балів на його Рахунок, Виконавець не несе жодної відповідальності щодо зарахування балів за касовим чеком покупки, здійсненої із застосуванням Картки, під час відсутності Інтернет-зв’язку.

5.11. У випадку здійснення реалізації товарів без застосування реєстраторів розрахункових операцій/касових апаратів (у випадку відсутності електроенергії та інших збоїв у роботі касового обладнання) нарахування Балів не здійснюється.

5.12. Виконавець має право впроваджувати будь-які інші додаткові підстави (пропозиції) для нарахування балів або спеціальні пропозиції для учасників програми, шляхом розміщення інформації про такі підстави (пропозиції) у місцях проведення Програми та(або) рекламно-інформаційних матеріалах Виконавця.

6. Строк дії Балів

6.1. Строк дії Балів становить 1 календарний рік з дати їх зарахування на Рахунок Учасника. Строк дії балів можна перевірити за телефоном Інформаційного центру Програми та/або на Сайті Програми.

6.2. Після закінчення строку дії балів вони втрачають свою силу і не підлягають будь-якому подальшому використанню.

6.3. Строк дії балів може бути припинений достроково у разі закінчення періоду проведення Програми

7. Використання Балів

7.1. Учасник має право використовувати Бали, що маються на його Рахунку, як економію при купівлі будь-яких товарів (крім подарункових сертифікатів) у Місцях проведення Програми протягом усього Періоду проведення Програми та протягом строку дії балів.

7.2. Використання (списання) Балів з Рахунку Учасника здійснюється із розрахунків 1 Бал = 1 копійка економії при купівлі товару.

7.3. Використання Балів Учасником можливо тільки у випадку, якщо Картка Учасника активована та на Рахунку Учасника знаходиться 1000 Балів або більше, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок каси Місця проведення Програми з центральною базою даних Виконавця).

7.4. Списання Балів під час їх використання здійснюється тільки у кількості, кратній 1000 балів, при цьому вартість покупки після урахування усіх економій (в тому числі і по використанню балів) повинна становити не менше 0,01 грн.

7.5. Кількість Балів, яка може бути списана у одному чеку встановлюється у залежності від наявної кількості балів на рахунку Учасника та загальної вартості товару в чеку, щоб сума покупки після урахування усіх економій (в тому числі і по використанню балів) становила не менше 0,01 грн.

7.6. Виконавець залишає за собою право обмежувати перелік товару, при придбанні якого Учасник може використовувати Бали.

7.7. При пред’явленні Учасником вимоги про списання Балів з Рахунку Виконавець має право вимагати від Учасника пред’явлення документу, що засвідчує особу. Ненадання документу, що засвідчує особу, є підставою для відмови Учасникові у використанні Балів.

7.8. Бали не є платіжним засобом, не мають готівкового вираження, не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті та не підлягають поверненню.

7.9. Бали, що нараховані на Рахунок Учасника і права, що надані йому в рамках Програми, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами.

7.10. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.

7.11. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, Виконавець повертає Учасникові вартість товару, яка була фактично сплачена Учасником у гривневому еквіваленті, при цьому кількість Балів, використаних під час здійснення покупки цього товару, поверненню, будь-якому відшкодуванню, обміну тощо не підлягає. Виконавець має право списати з Рахунку Учасника кількість балів, зарахованих при купівлі товару, що повертається.

7.12. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд нараховувати/списувати Бали з Рахунку Учасника у тому випадку і у тій кількості, яка була нарахована/списана помилково.

8. Інформаційна підтримка Учасника

8.1. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону та/або на адресу електронної пошти, що зазначені в Анкеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Виконавця.

8.2. Учасник може дізнатися про перелік Місць проведення Програми та про умови спеціальних пропозицій, доступних тільки для Учасників Програми, за допомогою Інформаційного центру Програми, та/або на Сайті Програми.

8.3. Учасник має можливість перевірити суму накопичених на Рахунку Балів і термін їх дії, зателефонувавши на номер лінії Інформаційного центру Програми й назвавши номер своєї Картки та її Пін-код, або перевірити стан Рахунку на Сайті Програми.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними у Анкеті контактної інформації

9. Згода на обробку персональних даних

9.1. Учасник шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає згоду Виконавцю (ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС»), на обробку своїх персональних даних у Базі даних Виконавця «Учасники програм лояльності», добровільно наданих при заповненні Анкети (в паперовому або в електронному вигляді), у тому числі але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, вік (дата народження), стать, сімейний стан, склад сім’ї (стать дитини, дата народження), місце реєстрації (місце проживання); номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти, зображення на фото-, відеоплівці та інших носіях, у разі їх добровільного надання Учасником, будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються Учасником, а також інформацію про здійснені за допомогою Картки покупки, згідно мети їх обробки, визначеної цим розділом Правил, та на інших умовах даного розділу Правил. Дані можуть оброблятись у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних «Учасники програм лояльності». Учасник зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Виконавця про зміни, що стосуються наданих відомостей.

9.2. Володілець персональних даних: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЦ УКРАЇНА», місцезнаходження: 03680 м. Київ, пров. Охтирський, буд. 7, корп. 3, офіс 3/203, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БМТС», місцезнаходження: 03680, Україна, м. Київ, пров. Охтирський, буд. 7, корп. 3, офіс 3/203.

9.2.1. База даних - «Учасники програм лояльності» (надалі – «База»).

9.3. Мета та цілі обробки персональних даних у Базі:

Цим Учасник повідомляється та надає згоду на те, що його персональні дані обробляються Виконавцем з метою надання Виконавцю можливості краще зрозуміти потреби споживачів, а також реалізації відносин між Сторонами з ціллю:

- здійснення рекламної та маркетингової діяльності (включаючи, але не обмежуючись, такі дії, як направлення інформаційних та/або рекламних повідомлень про акції чи спеціальні пропозиції шляхом електронної, кур’єрської або поштової розсилки, направлення смс або голосових повідомлень, тощо);

- надання Учасникам найповніших відомостей про спеціальні пропозиції у рамках Програми, покращення якості послуг та товарів, що пропонуються Учасникам, а також з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних та/або інших аналогічних цілях;

- забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів;

- реалізації договірних відносин;

- інші аналогічні переліченим вище цілі.

9.4. Цим Учасник повідомляється та надає Виконавцю згоду на вчинення з персональними даними Учасника нижченаведених дій (у тому числі працівниками Виконавця в межах виконання ними своїх трудових обов’язків):

- Збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети та цілей обробки персональних даних, що зазначені у пункті 9.3 даного розділу Правил;

- Обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача, у тому числі, передача розпорядникам персональних даних та третім особам, яких визначає Виконавець самостійно, включаючи передачу іноземним суб'єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, та транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Виконавця, за умов забезпечення належного захисту персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Виконавець не зобов’язаний повідомляти Учасника про таку передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети та цілей їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та / або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Виконавця, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

- Внесення змін до персональних даних Учасника за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.5. Цим Учасник повідомляється про його (її) права, як суб’єкта персональних даних Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Учасник, як Суб'єкт ПД має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Доступ до ПД Учасника надається третім особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами Виконавця, за умови, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки ПД, зазначеної в пункті 9.3 даного розділу Правил.

9.6. Строк дії Згоди

Згода, надана Учасником на визначених вище умовах діє протягом невизначеного строку, та який є не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети, визначеної даним розділом Правил.

9.7. Інші умови

9.7.1. Виконавець рекомендує Учасникам у випадку зміни персональних даних Учасника вчасно вносити відповідні зміни до розділу «Моя анкета» на Сайті Програми або за телефоном Інформаційного центру Виконавця. Зміни можуть бути внесенні за умови зазначення Учасником Пін-коду Картки.

9.7.2. Момент передання підписаної Анкети в паперовому вигляді представнику Виконавця та/або момент збереження Учасником своїх персональних даних в реєстраційній формі на Сайті Програми збігається з моментом включення його персональних даних до Бази та початку обробки його персональних даних.

9.7.3. Підписуючи Анкету в паперовому вигляді та/або зберігаючи свої персональні дані в реєстраційній формі на Сайті Програми, Учасник підтверджує, що він уважно ознайомився з правилами цієї Програми, а також письмово повідомлений Виконавцем про включення його персональних даних до Бази на умовах даного розділу Правил, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, права Учасника, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету та цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані*.

* Під особами, яким передаються персональні дані Учасника, розуміються Розпорядники бази персональних даних «Учасники програм лояльності» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Розпорядниками бази персональних даних «Учасники програм лояльності» можуть бути або Товариство з обмеженою відповідальністю «Гошва ПР», м. Київ, вул. Мельникова, 12; та(або) Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенція Цифрових Рішень», м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова 5-а, офіс 312, та(або) Товариство з обмеженою відповідальністю «Катран ОС» Київ, вул. Старокиївська, 10Г.

10. Додаткові умови

10.1. При розрахунках з Учасником Виконавець має право тимчасово відмовити Учасникові в нарахуванні або використанні Балів у випадку відсутності на момент звернення Учасника технічної або іншої можливості для цього.

10.2. Виконавець гарантує, що під час обробки персональних даних Учасника він буде дотримуватися положень даних Правил, 10.2. «Політики конфіденційності», що розміщена за адресою www.watsons.com.ua/club та норм чинного законодавства України. У зв’язку з цим Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами Програми, «Політики конфіденційності», що розміщена на Сайті Програми за адресою www.watsons.com.ua/club та «Угодою користувача», що розміщена на Сайті Програми за адресою www.watsons.com.ua/club.

10.3. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник надає однозначну згоду на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені та фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, без обмеження території і строків такого використання. Таке використання не компенсується (не оплачується) Виконавцем або третіми особами.

10.4. Виконавець залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі на власний розсуд без будь-яких негативних наслідків для себе.

10.5. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Про зміну Правил Програми Виконавець повідомляє Учасника Програми не пізніше ніж за 10 календарних днів до набрання чинності нової редакції Правил шляхом розміщення відповідної інформації (повідомлення) на Сайті.

10.6. Повідомлення про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на Сайті Програми та/або у Місцях проведення Програми та/або направлене Учасникові на зазначену в Анкеті адресу електронної пошти. При цьому Виконавець не зобов’язується повідомляти про зміни шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Учасника.

10.7. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд приймати рішення про призначення додаткових спеціальних пропозицій для Учасників Програми.

10.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем. Рішення Виконавця є остаточним та оскарженню не підлягає. Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, відключення електроенергії або доступ до Інтернет, збої в роботі обладнання, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Виконавця обставини.

11. Контактні дані Виконавця

11.1. ТОВ «ДЦ УКРАЇНА» та ТОВ «БМТС» знаходяться за адресою 03680, м. Київ, пров. Охтирський, буд. 7, корп. 3, офіс 3/203, тел.: +38 (044) 423-07-01, еmail: info@watsons.com.ua

logo